Tausta

Tysyn perustamisen taustalla on ollut huoli luonnon ja ympäristön tilasta Tampereen kaupungin laajentuessa. Tätä rajatonta kasvua ylläpitävän kaavoituksen ja maankäytön vaaroina ovat luonto- ja ympäristökohteiden pysyvä tuhoutuminen ilman ymmärrystä seuraavien sukupolvien elämisen ehdoista. Huolimattoman suunnittelun, valvonnan tai toteutuksen seurauksena erityisesti lähivesistöt ja -metsät kantavat näistä suurimman kuorman. Esimerkiksi Tarastejärven kaatopaikan jätevesiä on valunut suoraan Näsijärveen, vaadittuja suojaverhoja ei ole asennettu ruoppaustöiden yhteydessä tai joskus ne vain ovat repeytyneet. Lisäksi lähimetsiä ollaan osoitettu rakentamiseen ja niitä on hakattu säälimättä luontoarvot sivuuttaen. Tampereen kaupunki ja valvovat viranomaiset eivät ole pystyneet estämään näitä viime vuosina tapahtuneita ympäristövahinkoja lähiympäristössämme.

Ympäristön kannalta tiivis kaupunkiympäristö nähdään usein vain myönteisenä asiana. Ei se niin yksioikoista ole! Kaupunkisuunnittelussa edetään valitettavan usein rakentaminen edellä. Uusille rakennuksille pitää saada mahdollisimman suorat ikkunanäkymät maisemakohteisiin (yleensä järvelle) sekä ympäristöksi rakennettu puistomaisema. Tämä kaikki vähentää viheralueiden monimuotoisuutta. Monimuotoiseen viheralueeseen kuuluvat oleellisesti monipuoliset puusto ja pensaisto. Tampereella noudatetaan viheralueiden hoidossa pääsääntöisesti vanhentunutta metsälakia, jonka pohjalta on laadittu lähimetsien käsittelyyn liittyvät hoito-ohjeet. Näissä ohjeissa metsiä puistoutetaan tekemällä alaharvennuksia, jotka estävät metsän luontaisen uudistumisen siten, että lopulta avohakkuut ja istuttaminen jäävät ainoksi mahdollisiksi tavoiksi ylläpitää metsäpeitettä.

Tiivis kaupunkiympäristö ei myöskään kunnioita kulttuuriympäristöjä, mikä tarkoittaa valitettavan usein vanhojen rakennusten tai muinaismuistojen jäämistä uuden rakennuskannan alle. Varsinkin sellainen kulttuuriympäristö, jossa monimuotoinen luonto kukoistaa käy rajattomasti kasvavassa kaupungissa yhä harvinaisemmaksi ja harvinaisemmaksi.

Jäteveden ylivuoto Tarastenjärven kaatopaikaikalta Näsijärveen
Create your website with WordPress.com
Aloitus
%d bloggaajaa tykkää tästä: